Archief / Persberichten

De ‘Nacht van de Duisternis’ heeft ondertussen al een lange geschiedenis. De editie van 2021 is zelfs het ’25 jaar’-jubileum. We hadden gehoopt dat na al die jaren het probleem zou zijn opgelost, maar de strijd voor het herstel van de ‘nacht’ is er een van lange adem.. Hier treft u ons archief met een aantal persberichten aan.

 

—————————– 

Duurzame verlichting en donkere nachten gaan hand in hand 

  

‘Nacht van de Duistenis’ zet de nacht in de kijker 

  

Boortmeerbeek, xx oktober 20xx – Naar goede traditie doven meer dan XXX steden en gemeenten hun verlichting voor de Nacht van de Duisternis. Eens te meer wordt zo eerbied gevraagd voor de nachtelijke natuur, met behoud van veiligheid en besparingen dank zij nieuwe, slimme verlichtingstechnologieën. 

  

Dat de natuur lijdt onder lichthinder en lichtvervuiling, met schade voor mens, dier en plant, is onderhand geweten. Met de nacht van de Duisternis wordt volgehouden aandacht gevraagd voor de oplossingen voor deze problematiek. Donkere nachten en slimme verlichting gaan hand in hand. 

  

Goede verlichting kan! 

(overgenomen stuk: )Vandaag zijn heel wat innovatieve verlichtingstechnologieën beschikbaar voor gebruik in industrie, woningen en het publieke domein. Bij openbare verlichting is de trend momenteel om massaal over te schakelen naar LED verlichting. Zoals met alle moderne installaties, in vergelijking met decennia-oud materiaal, bieden deze het voordeel van een lager stroomverbruik. Ook in vergelijking met andere moderne verlichtingsinstallaties scoort LED verlichting beter, zij het dat wel aandacht moet worden besteed aan de blauwe aard van LED-licht – een aspect van LED verlichting dat schade kan berokkenen aan de biodiversiteit. We moeten steeds opletten dat energiebesparing en de bescherming van de biodiversiteit in evenwicht blijven. 

  

LED verlichting biedt de belangrijke mogelijkheid van flexibel dimmen en opschalen, evenals aan- en uitschakelen. Kortom, met LED verlichting kan je de geschikte hoeveelheid licht voorzien, waar en wanneer die effectief nodig is. Die verlichting kan worden aangestuurd met behulp van sensoren, als een slimme verlichting’. Een eerste pilootproject in Waver geeft aan dat in een residentiële wijk op deze wijze makkelijk tot 80% energie kan worden bespaard in vergelijking met andere moderne installaties. Niet alleen door het gebruik van LED verlichting op zich, maar door de verlichting slechts aan te zetten wanneer er activiteit is, en door de hoeveelheid licht aan te passen aan het type van activiteit (wandelen, fietsen, autoverkeer). Het overgrote deel van de nacht is er geen activiteit, en is de verlichting dus overbodig. Met een dergelijke technologie boeken we op diverse wijzen een belangrijke vooruitgang: een veel grotere energiebesparing, minder impact op de biodiversiteit, een vermindering van de hemelhelderheid (minder ‘lichtkoepel’), en toch een verlichting wanneer nodig voor de verkeersveiligheid en de sociale controle. (tot hier overgenomen) 

  

Nacht van de Duisternis activiteiten 

Ook in het Covid-19 tijdperk hebben heel wat verenigingen creatieve oplossingen gevonden om het publiek veilig te informeren over de nachtelijke omgeving en de mogelijkheden om natuur en verlichting met elkaar te verzoenen. (stukje overgenomen: )“Sterrenkijken en nachtelijke natuurwandelingen blijven top activiteiten. Maar op de agenda staan ook vertelmomenten, dans, poëzie, terug in de natuur zetten van nachtdieren of spotten van nachtvlinders,” vertelt Friedel Pas van de vzw Preventie Lichthinder. 

Meer informatie 

Alles over Nacht van de Duisternis en zijn activiteiten: www.nachtvandeduisternis.be 

Meer informatie over lichtvervuiling:  

www.lichthinder.be 

www.preventielichthinder.be 

www.darksky.org(tot hier overgenomen) 

  

Wie zijn we: Preventie Lichthinder vzw 

Als organisatie biedt Preventie Lichthinder vzw informatie over verlichting in industrie, woningen en de publieke ruimte, waarbij functionaliteit en veiligheid worden gekoppeld aan respect voor de natuur – zowel planten, dieren als mensen. Preventie Lichthinder organiseert hiervoor informatiesessies voor overheidsdiensten en belangengroepen, zoals architecten, evenals sensibiliseringsacties naar het grote publiek. De vereniging doet dit in samenwerking met andere natuurverenigingen, zoals xxxxx, en initiatieven zoals de Werkgroep Lichthinder van de vereniging Voor Sterrenkunde. 

 ————————– 

  

Slimme ledverlichting beperkt lichtvervuiling aanzienlijk 

Meer dan 140 steden en gemeenten knippen het licht uit 

Boortmeerbeek 12 oktober 2019 – Vannacht doven meer dan 120 steden en gemeenten hun verlichting voor de Nacht van de Duisternis. Hiermee zetten ze de invloed van lichtvervuiling in de kijker. Dat blijkt broodnodig nu de Vlaamse regering besliste om alle straatverlichting te vervangen door led. De organisatoren van Nacht van de Duisternis – Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) – roepen op om niet enkel ledverlichting te installeren, maar deze ook slim aan te sturen. Zodat we alleen verlichten waar en wanneer het nodig is. Daarmee daalt het energieverbruik met 50% en de lichtvervuiling vermindert aanzienlijk.  

Led met sensor 

De nieuwe Vlaamse regering besliste om alle openbare verlichting om te schakelen naar led tegen 2030. Een mooie kans om tegelijk ook lichtvervuiling aan te pakken. Te veel nachtelijk licht heeft negatieve gevolgen voor mens en dier. Denk maar aan slapeloosheid en stress bij mensen, en bepaalde nachtdieren vermijden led-licht waardoor hun leefgebied verkleint. Daarom roepen de organisatoren op om straten zo weinig mogelijk te verlichten. “De combinatie van ledverlichting met sensoren biedt de beste oplossing op vlak van energie en van lichtvervuiling. Ledverlichting kan je heel makkelijk dimmen, afzetten en aanzetten. Zo springt ze alleen aan als er effectief menselijke activiteit is. Bijgevolg is er geen of erg weinig licht als er niets in de straat gebeurt, zacht licht voor voetgangers en fietsers, meer licht voor auto’s. Een extra voordeel is dat sensorgestuurde verlichting de sociale controle verhoogt. Doordat ze aanspringt, weet iedereen meteen dat er iets gebeurt in de straat,” besluit Friedel Pas. We roepen de Vlaamse en lokale overheden op om volop op de innovatieve vernieuwing van smart lighting in te zetten. 

Nacht van de Duisternis 

Tijdens de Nacht van de Duisternis op zaterdag 12 oktober doven de deelnemende steden en gemeenten op zijn minst een deel van hun verlichting op straten, op pleinen of bij monumenten. Op verschillende locaties in Vlaanderen vinden er extra activiteiten plaats. “Sterrenkijken en nachtelijke natuurwandelingen blijven top activiteiten. Maar op de agenda staan ook vertelmomenten, dans, poëzie, terug in de natuur zetten van nachtdieren of spotten van nachtvlinders,” vertelt Friedel Pas van de vzw Preventie Lichthinder. 

Meer informatie 

Alles over Nacht van de Duisternis en zijn activiteiten: www.nachtvandeduisternis.be 

Meer informatie over lichtvervuiling:  

www.lichthinder.be 

www.preventielichthinder.be 

www.darksky.org 

 

——————————- 

Meer dan 140 steden en gemeenten knippen het licht uit 

Geplaatst op 

donderdag 18 oktober 2018 

  

Foto: Robin De Koninck 

Het doven van straatverlichting tijdens de Nacht van de Duisternis maakt sterren beter zichtbaar. 

Zaterdag 20 oktober 2018 doven meer dan 140 steden en gemeenten hun verlichting voor de Nacht van de Duisternis. Hiermee zetten ze de impact van lichtvervuiling in de kijker. De organisatoren van deze donkere nacht – Bond Beter Leefmilieu, Preventie Lichthinder en de Werkgroep Lichthinder (VVS) – roepen lokale besturen op over te stappen op sensorgestuurde straatverlichting. Zo kunnen ze het hele jaar door tot 80% energie besparen.  

Voor de Nacht van de Duisternis doven de deelnemende steden en gemeenten op zijn minst een deel van hun verlichting op straat, op pleinen of bij monumenten. Op verschillende locaties in Vlaanderen vinden er extra activiteiten plaats. “Sterrenkijken en nachtelijke natuurwandelingen blijven topactiviteiten. Maar op de agenda staan ook vertelmomenten, dans, poëzie, het terug in de natuur zetten van nachtdieren of het spotten van nachtvlinders,” vertelt Friedel Pas van de vzw Preventie Lichthinder. 

LED met sensor 

Te veel nachtelijk licht heeft negatieve gevolgen voor mens en dier. Daarom roepen de organisatoren lokale besturen op om zo weinig mogelijk te verlichten. “De combinatie van LED-verlichting met sensoren biedt de beste oplossing. LED-verlichting kan je heel makkelijke dimmen, afzetten en aanzetten. Zo springt het licht enkel aan wanneer er effectief menselijke activiteit is. Geen of erg weinig verlichting als er niets in de straat gebeurt, zacht licht voor voetgangers en fietsers, meer licht voor auto’s. Een extra voordeel is dat sensorgestuurde verlichting de sociale controle verhoogt. Doordat de verlichting aan springt, weet iedereen meteen dat er iets aan het gebeuren is in de straat,” besluit Friedel Pas.  

Praktijkvoorbeeld 

De gemeente Waver geeft in België het goede voorbeeld. In een eerste fase deden zij wat veel lokale besturen doen: het vervangen van klassieke verlichting door LED-verlichting. Dit leverde een beperkte energiebesparing op van 10%. Dat is ruim onvoldoende om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarna ging de gemeente nog een stap verder: ze plaatse sensoren. Zo bespaarde ze nog eens 70% extra.  

“Dat cijfer toont meteen ook aan dat het overgrote deel van de nacht de verlichting momenteel voor niets brandt en dus pure verspilling is. Het blauw-witte licht van LED veroorzaakt ook veel problemen voor mens en dier. Denk maar aan slapeloosheid en stress of bepaalde nachtdieren vermijden dit licht waardoor hun leefgebied verkleint. Dus hoe minder dit licht brandt, hoe beter voor de gezondheid van mens en dier,” gaat Friedel Pas verder.  

Snel terugverdiend 

Sensoren vragen een investering van zo’n 800 euro per stuk. In Waver bleek die al na vier jaar terugverdiend te zijn. Die kostprijs zal nog sterk dalen wanneer er meer vraag naar is. 

 

—————————- 

Heel het jaar Nacht van de Duisternis 

Benjamin Clarysse 

Geplaatst op 

zaterdag 14 oktober 2017 

  

Vanavond doven 150 Vlaamse steden en gemeenten hun openbare verlichting. De Bond Beter Leefmilieu (BBL), Preventie Lichthinder vzw en de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) organiseren deze ‘Nacht van de Duisternis’ om de voordelen van een donkere nacht te benadrukken. Veel verenigingen doen mee en zetten leuke activiteiten op touw.  

Heel het jaar lang Nacht van de Duisternis 

“Voor steeds meer gemeenten blijft het niet bij één Nacht van de Duisternis. Zij doven het licht heel het jaar van ergens in de late avond tot in de vroege ochtend, in de zomermaanden worden de lichten zelfs niet meer ontstoken. De gemeenten die dat doen, besparen op die manier tot 30% op de elektriciteitsfactuur. Dat is niet enkel kostenbesparend, maar ook goed voor het milieu,” zegt Friedel Pas van Preventie Lichthinder vzw. “Bovendien hebben ze  nog geen negatieve effecten op de veiligheid kunnen vaststellen.” 

  

De milieuambtenaar van Lint, Koen Laurent, vertelt vanuit de praktijk:  “Dankzij Nacht van de Duisternis hebben wij besloten om vanaf 1 juli 2016 de straatverlichting permanent te doven tussen 23 en 6 uur. We doen dit overal behalve op kruispunten en de eindpunten van doodlopende straten. Ook twee doorgangswegen en de fietsostrade blijven verlicht. De inwoners waren eerst bezorgd over het effect op de veiligheid. Onterecht, we zien geen toename van de criminaliteit en er zijn ook geen extra ongevallen.”   

Dieren slachtoffer van lichtvervuiling 

De campagne doet ons nadenken over hoe we ‘s nachts moeten verlichten. Uit een tiental jaren durend onderzoek door Nederlandse wetenschappers blijkt bovendien nog een keer hoe schadelijk lichtvervuiling voor dieren is. 

De wetenschappers van het Nederlandse Instituut voor Ecologie besloten enkele stikdonkere bossen kunstmatig te verlichten. Daarna kijkt men heel precies hoe planten- en diersoorten op het licht reageren. Eerst komen er bijvoorbeeld heel veel motten zwermen rond de lampen, maar na verloop van tijd verdwijnen er stilaan soorten. Waarschijnlijk hebben motten die heel de nacht rond lampen cirkelen te weinig tijd en energie over om een partner te zoeken. Ze vormen ook een gemakkelijke prooi voor vleermuizen. Toch blijkt nachtelijk kunstlicht ook voor vleermuizen geen goede zaak, vooral de activiteit van de zeldzamere en lichtschuwere soorten vermindert sterk. Eind dit jaar wordt het onderzoek afgesloten en zal meer bekend zijn van de effecten op andere diersoorten. 

 

—————————— 

Heel het jaar Nacht van de Duisternis 

Benjamin Clarysse 

Geplaatst op 

zaterdag 14 oktober 2017 

  

Vanavond doven 150 Vlaamse steden en gemeenten hun openbare verlichting. De Bond Beter Leefmilieu (BBL), Preventie Lichthinder vzw en de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) organiseren deze ‘Nacht van de Duisternis’ om de voordelen van een donkere nacht te benadrukken. Veel verenigingen doen mee en zetten leuke activiteiten op touw.  

Heel het jaar lang Nacht van de Duisternis 

“Voor steeds meer gemeenten blijft het niet bij één Nacht van de Duisternis. Zij doven het licht heel het jaar van ergens in de late avond tot in de vroege ochtend, in de zomermaanden worden de lichten zelfs niet meer ontstoken. De gemeenten die dat doen, besparen op die manier tot 30% op de elektriciteitsfactuur. Dat is niet enkel kostenbesparend, maar ook goed voor het milieu,” zegt Friedel Pas van Preventie Lichthinder vzw. “Bovendien hebben ze  nog geen negatieve effecten op de veiligheid kunnen vaststellen.” 

  

De milieuambtenaar van Lint, Koen Laurent, vertelt vanuit de praktijk:  “Dankzij Nacht van de Duisternis hebben wij besloten om vanaf 1 juli 2016 de straatverlichting permanent te doven tussen 23 en 6 uur. We doen dit overal behalve op kruispunten en de eindpunten van doodlopende straten. Ook twee doorgangswegen en de fietsostrade blijven verlicht. De inwoners waren eerst bezorgd over het effect op de veiligheid. Onterecht, we zien geen toename van de criminaliteit en er zijn ook geen extra ongevallen.”   

Dieren slachtoffer van lichtvervuiling 

De campagne doet ons nadenken over hoe we ‘s nachts moeten verlichten. Uit een tiental jaren durend onderzoek door Nederlandse wetenschappers blijkt bovendien nog een keer hoe schadelijk lichtvervuiling voor dieren is. 

De wetenschappers van het Nederlandse Instituut voor Ecologie besloten enkele stikdonkere bossen kunstmatig te verlichten. Daarna kijkt men heel precies hoe planten- en diersoorten op het licht reageren. Eerst komen er bijvoorbeeld heel veel motten zwermen rond de lampen, maar na verloop van tijd verdwijnen er stilaan soorten. Waarschijnlijk hebben motten die heel de nacht rond lampen cirkelen te weinig tijd en energie over om een partner te zoeken. Ze vormen ook een gemakkelijke prooi voor vleermuizen. Toch blijkt nachtelijk kunstlicht ook voor vleermuizen geen goede zaak, vooral de activiteit van de zeldzamere en lichtschuwere soorten vermindert sterk. Eind dit jaar wordt het onderzoek afgesloten en zal meer bekend zijn van de effecten op andere diersoorten. 

 

————————- 

 

Steden en gemeenten doven steeds vaker de lichten 

Zaterdag 8 oktober 2016, tijdens de Nacht van de Duisternis, doven weer heel wat Vlaamse steden en gemeenten zo veel mogelijk openbare verlichting. Ze doen dat trouwens steeds meer en meer en besparen op die manier tot 30% op hun elektriciteitsverbruik. Tijdens de Nacht van de Duisternis zetten de steden en gemeenten de voordelen hiervan nog een keer extra in de verf en kunnen inwoners proeven van leuke activiteiten in een donkere nacht. Bond Beter Leefmilieu (BBL), Preventie Lichthinder vzw en de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) zetten met de jaarlijkse campagne de impact van lichtvervuiling in de kijker. 

Meestal doven steden en gemeenten de lichten van ergens in de late avond tot in de vroege ochtend, in de zomermaanden worden de lichten zelfs niet meer ontstoken. De gemeenten die dat doen, hebben tot op heden nog geen negatieve effecten op de veiligheid kunnen vaststellen. Ze besparen op die manier tot 30% op de elektriciteitsfactuur. 

“Gemeente Hoegaarden bijvoorbeeld besliste recent om het hele buitengebied te doven, op een paar belangrijke kruispunten na, van middernacht tot 5 uur in de ochtend. Op de andere plaatsen gaan ze dimmen en wordt ook nog gekeken naar meer afgeschermde verlichting. In de gemeente Heuvelland worden ook de dorpskernen gedoofd van 23 uur tot 5 uur, behalve op vrijdag, zaterdag en zondag, omdat dan veel jongeren met de fiets onderweg zijn. Dat is niet enkel kostenbesparend, maar ook goed voor het milieu,” zegt Friedel Pas van Preventie Lichthinder vzw. 

“We kunnen best met minder verlichting” 

De campagne doet ons nadenken over hoe we ‘s nachts moeten verlichten. Want we kunnen best met minder verlichting zonder ook aan veiligheid in te boeten. 

“Nachtverlichting draagt buiten de dorpskernen zelden bij tot meer verkeersveiligheid. Integendeel. Bestuurders gaan minder geconcentreerd en zelfs sneller rijden met zwaardere ongevallen tot gevolg. Bij oudere bestuurders leidt nachtverlichting tot slechtere zichtbaarheid. Nachtverlichting doet ook niets aan de sociale veiligheid: mensen met slechte bedoelingen kunnen sneller handelen en hebben ook snel in de gaten als er sociale controle wordt uitgevoerd. Te veel nachtelijke verlichting leidt ook tot slaapgebrek en tot gezondheidsproblemen. Bovendien is een te fel verlichte nacht ook een enorme energieverspilling,” besluit Friedel Pas van Preventie Lichthinder vzw. 

Activiteit in de kijker: Nacht van de Duisternis in Hoegaarden 

Op de Nacht van de Duisternis-activiteit in Hoegaarden is er een woordvoerder van Nacht van de Duisternis aanwezig. 
 
•    Wat: Nacht van de Duisternis-activiteit in Hoegaarden 
•    Waar: Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden 
•    Beeld: avondwandeling, sterrenkijken, hapjes en drankjes 
•    Wanneer: zaterdag 8 oktober vanaf 20u