Date: 08/10/2022
Time: 00:00 - 00:00
Gemeente: Zwijndrecht
Soort activiteit: Doven monument verlichting
Beschrijving activiteit: Zwijndrecht dooft op verschillende plaatsen de klemtoonverlichting. Dat gebeurt aan de kerk in Zwijndrecht en Burcht, aan het kunstwerk aan de Burchtsestraat en de Sint-Annaboomstraat. Ook aan de moerasvijver aan de Leo Verbeecklaan, de kunstacademie aan Dorp Oost en aan het gemeentehuis op het Binnenplein blijft het donker.
Antwerpen