TIPS voor een succesvolle activiteit tijdens de Nacht van de Duisternis 

Tip 1: Combineer verschillende activiteiten  

 • Door activiteiten met verschillende insteken aan te bieden, trek je een breder publiek aan. Personen die voor een specifiek aspect komen (zoals de bedreigde nachtnatuur), proeven dan ook allicht van iets waarvoor ze normaal geen rechtstreekse interesse zouden hebben (bijv. een blik op de sterrenhemel). 
 • Ga voor een makkelijke, laagdrempelige activiteit om een grotere groep inwoners aan te spreken. Voorzie eventueel ook een iets meer hoogdrempelige activiteit voor personen met meer interesse. Bereid ook een activiteit voor kinderen en jongeren voor (tekeningen, zoektocht/vragentocht…). 

Tip 2: Werk samen met anderen 

 • Iedere partner kan een eigen deel van de organisatie op zich nemen 
 • Op deze manier bereik je een veel grotere groep van inwoners en kan je een grotere waaier van activiteiten aanbieden 
 • Mogelijke partners: 
 • Sterrenkunde organisaties / lokale amateurastronomen
 • Natuurverenigingen zoals Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos 
 • (Basis)scholen 
 • Bibliotheek 
 • De gemeente 

Tip 3: Doorloop het volgende stappenplan 

 • Leg contact op met andere organisaties in je gemeente 
 • Neem contact op met milieudienst of milieuraad van de gemeente. Denk eventueel ook aan de politiediensten voor het onderwerp ‘verlichting en beveiliging’. 
 • Ook voor de editie van dit jaar – 2021 – kan je best nog rekening houden met Covid-19. Hopelijk zijn op 9 oktober de meeste beperkingen van de baan – zeker wat betreft maximum aantal deelnemers – maar hou toch nog rekening met elementaire maatregelen als mondmaskers, afstandhouden en dies meer. Controleer dus of je evenement beantwoordt aan mogelijke Corona/Covid-19 eisen (raadpleeg eventueel hiervoor het COVID Event Risk Model op https://www.covideventriskmodel.be).
 • Meld je evenement bij het evenementenloket van je gemeente 
 • Registreer je activiteit op  www.uitinvlaanderen.be.

Tip 4: Activiteiten in het (Post-)Covid-19 tijdperk 

Dit waren de Covid-19 tips die we in 2020 aanboden aan de personen die een activiteit voor de Nacht van de Duisternis organiseerden. We hopen tenzeerste dat hieraan geen nood meer is op 9 oktober. Maar je weet nooit, dus toch nog even vermelden:

 • De ‘Nacht van de Duisternis’ moet rekening houden met Covid-19 maatregelen die (mogelijk) [op 9 oktober 2021] van kracht zijn. Ga na welke maatregelen dat zijn, naast de standaardadviezen zoals afstand houden, mondmasker dragen, voorzien in ontsmettingsmiddelen…
 • Splits de deelnemers in kleine(re) groepen: families, groepjes van 5 of 10 max.
 • Zorg voor een registratiesysteem en ken de groepjes een ’time slot’ toe.
 • Zorg dat de activiteiten het mogelijk maken voldoende afstand te houden. Bied bijv. een parcours aan met een aantal informatiepunten, met een maximumduur per informatiepunt. Zo kunt u een reeks groepjes veilig na elkaar het parcours laten volgen.
 • Als de mogelijkheid wordt geboden met een telescoop te waarnemen, let op voor besmetting via het oculair (zie onderstaande tip).
 • Voorzie voldoende ontsmettingsmiddelen als personen in contact komen met materiaal. 
 • Zoals vermeld in het stappenplan: raadpleeg het COVID Event Risk Model! 

Wie zelf ideeën en tips heeft om een activiteit (Covid-19-)veilig(er) te maken, kan die zeker met ons delen. We zullen dan graag met alle andere groepen en personen die aan de ‘Nacht van de Duisternis’ doorgeven! 

Hoe veilig door een oculair van een telescoop waarnemen?

Een Covid-19 besmetting doorgeven is mogelijk als meerdere personen met hun vingers of oog het oculair (het kleine ooglensje) van een telescoop aanraken. Je kan dit vermijden door een iets breder en iets langer PVC-buisje over het oculair te schuiven. Elke waarnemer krijgt zijn individueel buisje, dat vervolgens na ontsmetting aan een volgende waarnemer kan worden doorgegeven. De foto’s illustreren dit:

 

(Bron: Cosmodrome, Genk / Met dank aan Eric Grosemans)  

 

Ter inspiratie: dit is een voorbeeld van een activiteit in het verleden (2017) / Archief persbericht

3210 LUBBEEK (Linden), Martelarenplaats 1 – Gemeentelijke Basisschool De Stip 
Laat je in het prachtige Linden- en Chartreuzenbos, tijdens uitzonderlijke en inspirerende wandelingen, onderdompelen in natuurpracht en natuurbeleving tijdens de Nacht van de Duisternis. 

Onder begeleiding van een gids met GPS gaan we op zoek  naar nachtelijk gewriemel van muizen, vleermuizen en andere nachtelijk actieve dieren ! Er worden niet minder dan 50 life-traps voor muizen uitgezet. Met een batdetector speuren we naar vleermuizen en wie weet laat ook de bosuil van zich horen. 

Er worden eveneens een vijftal nachtkijkers gratis ter beschikking van de wandelaars gesteld ! Drankcafe ! 

Organisatie van Natuurpunt Lubbeek in samenwerking met Gemeente Lubbeek, Galileo Trainingscenter vzw, Optiek Mertens / Waypoint, Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Pasar, Pasar GPS Club Leuven, SukréeSalée 
Info: Voorzitter (naam) 

Of info@xxxxxx.xx 

GRATIS deelname – Vrijwillige bijdrage ten gunste van Lubbeekse Natuur ! 

 

Zoek je nog een filmpje of feiten om je verhaal te onderbouwen? 

Daarvoor kan je terecht op onderstaande sites (Engelstalig) 

 • Saving the Dark – documentary – light pollution 

https://www.youtube.com/watch?v=6fHxNn-FEnc 

 • Dark Sky: Light Pollution and You 

https://www.youtube.com/watch?v=kuDpcYXZhwA 

 • Why street lights make the roads LESS safe… 

https://www.youtube.com/watch?v=ng9ddb8twAQ 

 • Where Are the Stars? See How Light Pollution Affects Night Skies | Short Film Showcase 

https://www.youtube.com/watch?v=0FXJUP6_O1w 

 

Twee iets oudere studies, maar degelijk onderlegd  

 • The effect of reduced street lighting on road casualties and crime in England and Wales: controlled interrupted time series analysis (2016) 

https://jech.bmj.com/content/69/11/1118 

 • The dark side of light at night: physiological, epidemiological, and ecological consequences (2007) 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-079X.2007.00473.x