Welkom bij de ‘Nacht van de Duisternis’ – Zaterdag 09 oktober 2021

  

Ooit was het nachtelijk landschap voor iedereen even gewoon als de zonverlichte wereld van overdag. Vandaag is dat nachtelijk landschap een zeldzaamheid geworden, met nare gevolgen voor mens, dier en plant. 

Op zaterdag 9 oktober 2021 organiseren we eens te meer de ‘Nacht van de Duisternis’ om de impact van lichthinder en lichtvervuiling op de nacht in de kijker te zetten. 

Sterrenkunde- en natuurverenigingen, samen met gemeentelijke overheden organiseren dit event om de nachtelijke natuur te redden, met behoud van goede en voldoende verlichting! 

Vandaag wordt de ‘Nacht van de Duisternis’ gevierd in Vlaanderen. Morgen wellicht in heel België en de ons omringende landen, zoals Nederland en Frankrijk. En nadien wellicht in heel Europa! 

Doe mee om nacht opnieuw donker te maken, opnieuw mooi en geschikt te maken voor mens, dier en plant… met goede en voldoende verlichting! 

 

Organiseer een activiteit in je gemeente. Ga naar onze Inschrijvingspagina! 

Waar kan je terecht voor een activiteit? Ga naar onze overzichtspagina! 

D’r is ook een ‘online’-event!

 

We bieden je ook wat Tips/inspiratie en wat Achtergrond                                                

Meer inlichtingen? Ga naar onze contactpagina!

 

Een organisatie van:

   Preventie Lichthinder vzw

   Vereniging Voor Sterrenkunde vzw

 

‘Nacht van de duisternis’ 

zaterdag 9 oktober 2021